RENOMIA ŽBL

Etický kodex

 

Všichni basketblisté pohybující se po palubovkách Kooperativa NBL připojili svůj podpis pod dokument nesoucí název "Etický kodec hráče Kooperativa NBL". Je to vůbec poprvé v historii, kdy se k podobnému kroku v rámci české nejvyšší soutěže přistoupilo. Hlavním smyslem dokumentu je stvrdit chování fair-play na basketbalové palubovce i mimo ní. Co všechno etický kodex tedy obsahuje?

 

 

Etický kodex hráče Kooperativa NBL

 

 • Respektuji práva, důstojnost a hodnotu každého člověka bez ohledu na jeho věk, pohlaví, etnický původ, kulturní zázemí, sexuální orientaci, náboženské vyznání, nebo politické přesvědčení.

 

 • Za všech okolností jednám se svými spoluhráči, protihráči, trenéry, rozhodčími, pořadateli, realizačním týmem a diváky s ohleduplností a respektem. Respektuji druhého tak, jak očekávám, že by on měl respektovat mě.

 

 • Nikdy se nesnížím k sexistickým, nebo rasistickým urážkám a gestům, vyhnu se chování, které by mohlo být vykládáno jako urážlivé, nebo diskriminační. Ovládám svůj temperament.

 

 • Zavazuji se znát a dodržovat platná pravidla hry.

 

 • Vyvaruji se nebezpečných, nesportovních zákroků.

 

 • Bez pochybností a námitek přijmu rozhodnutí rozhodčích a komisaře utkání (nezbytné dotazy nechám na svém trenérovi, nebo kapitánovi). Vyhnu se projevům, které by mohly uvést v omyl rozhodčí, nebo komisaře zápasu.

 

 • Dodržuji pokyny trenéra a vedení klubu za předpokladu, že nejsou v rozporu s tímto etickým kodexem, nebo s pravidly basketbalu.

 

 • Pracuji stejně tvrdě na sobě i pro svůj tým.

 

 • Zdravý životní styl beru jako samozřejmou součást svého profesionálního přístupu.

 

 • Nepokusím se zvýšit svůj individuální výkon užitím zakázaných látek, nebo vybavení. Odsuzuji užívání dopingu a dodržuji všechna antidopingová doporučení.

 

 • Nevsázím na výsledky svého týmu, za účelem zisku neovlivním žádné z utkání NBL.

 

 • Bez ohledu na vývoj utkání hraji s maximálním nasazením a vždy usiluji o co nejlepší možný výsledek a zážitek pro fanoušky.

 

 • Učím se přijímat vítězství i porážky s pokorou a respektem.

 

 • Vstřícná komunikace s médii a má prezentace na sociálních sítích je součástí mé profese, mám však na zřeteli, že dopad mých vyjádření může mít vliv na celý můj tým.

 

 • Uvědomuji si, že i v soukromém životě jsem stále profesionálním sportovcem - veřejně známou osobou, a že svým chováním a vystupováním působím na své okolí.

 

 • Svou hrou chci těšit a bavit všechny fanoušky basketbalu, dokáži ocenit dobrý výkon jak svých spoluhráčů, tak soupeřů.

 

 • Po skončení utkání vyjadřuji podáním ruky respekt svým soupeřům.

 

 

Svým podpisem vyjadřuji porozumění obsahu Etického kodexu hráče a zavazuji se jej plnit nejlépe, jak jsem schopen.