RENOMIA ŽBL

Kooperativa faktor Kooperativa faktor LOGO

 

 

KOMPLETNÍ POŘADÍ

 

 

 

 

CO JE KOOPERATIVA FAKTOR?

 

- je to zcela nový statistický ukazatel, který má za cíl:

 

          - poměřit atraktivitu hry jednotlivých hráčů a týmů

          - motivovat hráče k atraktivnější hře a tím zvyšovat celkovou úroveň soutěže

          - přinést divákům novou zajímavou statistiku a pracovat s ní v průběhu celé sezóny

 

 

JAK TO FUNGUJE?

 

Po celou sezonu vedeme žebříček Kooperativa Faktoru, do kterého hráč sbírá body v každém utkání. Body lze získat provedením některé ze škály ohodnocených činností. Statistiku každého utkání eviduje v hale zvláštní zapisovatel pomocí tabletu a speciální aplikace pro zápis Kooperativa Faktoru. Statistika a aktualizace žebříčku je dostupná okamžitě po odehrání utkání KNBL.

 

 

JAKÉ SITUACE HODNOTÍME?

 

Zakončení  
Smeč 3 body
Alley-oop smeč 5 bodů
   
Driblink  
Uvolnění hráče driblinkem 1 bod
Dvojí kombinace uvolnění hráče driblinkem 3 body
   
Přihrávky  
Přihrávka za zády 2 body

Přihrávka na alley-oop

4 body
   
Obrana  
Blok 2 body
   
Střelba  
Koš za polovinou hřiště 4 body
Buzzer beater 5 bodů

 

 

VYHODNOCENÍ

 

Důležitou součástí Kooperativa Faktoru je vyhodnocení. Po celou sezonu můžete aktuální žebříček sledovat na webových stránkách. Jednou měsíčně vyhlásíme Kooperativa Faktor hráče měsíce a přineseme vám sestřih z jeho povedených akcí.

 

Celkový vítěz Kooperativa Faktoru pak bude finančně odměněn a vyhlášen v rámci galavečera Basketbalista roku.

 

1. místo – 50.000 Kč

2. místo – 30.000 Kč

3. místo – 20.000 Kč

 

 

* Aby hráč mohl být hodnocen v pořadí Kooperativa Faktoru, musí odehrát alespoň 50 % zápasů svého družstva.

 

 

KDE MŮŽETE VIDĚT HODNOTY, KTERÝCH HRÁČI DOSÁHLI?

 

Připravujeme pro Vás přehlednou tabulku, kde se bude hráčům načítat Kooperativa Faktor v průběhu celé sezóny. Zároveň můžete hodnotu Kooperativa Faktoru sledovat u každého hráče ve statstikách zápasu - boxscore (po kliknutí na datum u zápasu v přehledu aktuálních zápasů na hlavní stránce). Zde je pak hodnota zobrazována ve třetím sloupci od konce s názvem "KF".

 

 

Kde_najit_KF

 

 

 

 

PODROBNÝ POPIS SLEDOVANÝCH AKCÍ

 

SMEČ – 3 body

 

Body si připisuje hráč, který zaznamená platný koš způsobem, kdy míč z vrchu zasmečuje do obroučky. Provedení smeče může být libovolné, nezáleží zda jednou rukou či oběma. Za smeč se nepovažuje koš, kterého dosáhne hráč pouhým vhozením míče do koše bez kontaktu s obroučku, byť by byl nad úrovní obroučky.


 

ALLEY-OOP SMEČ – 5 bodů

 

Body si připisuje hráč, který dosáhne platného koše zasmečováním míče z přihrávky od spoluhráče. Platná alley-oop smeč je pouze taková, kdy hráč zachytí přihrávku ve výskoku a v témže výskoku smečuje míč do obroučky. Pravidla pro „smeč“ zde platí stejná, jako jsou popsána výše u klasické smeče.

 

 

UVOLNĚNÍ HRÁČE DRIBLINKEM – 1 bod

 

Bod se připisuje hráč, který překoná/obejde svého obránce pomocí uvolnění driblinkem a sice; prohozením míče mezi nohama, prohozením míče za zády, otočením obrátkou s míčem.

Za překonání obránce se považuje situace, kdy útočník oklame driblinkem obránce a může pokračovat dále ve směru na koš.

Za překonání obránce se též považuje situace, kdy se útočník uvolní driblinkem a vytvoří si prostor pro zakončení bez zřejmého kontaktu s obráncem (nezáleží zda je střela úspěšná či nikoliv).

Během jednoho útoku může útočník překonat i několik obránců za sebou, pokud toho dosáhne výše uvedeným způsobem, připíše si příslušný počet bodů.

Bod se hráči nepřipisuje v situaci, kdy dojde k uvolnění pomocí clony spoluhráče.

 

 

DVOJÍ KOMBINACE UVOLNĚNÍ HRÁČE DRIBLINKEM – 3 body

 

Body se připisuje hráč, který překoná/obejde svého obránce (či více obránců) pomocí uvolnění driblinkem dvojí kombinací bezprostředně za sebou jako např.; kombinace prohození míče mezi nohama a za zády, dvojí prohození míče mezi nohama, prohození mezi nohama a obrátka s míčem, apod.

Pro připsání 3 bodů musí dojít k překonání obránce evidentně díky kombinaci dvojího (popřípadě i více) uvolnění driblinkem.

Pro dvojí kombinaci uvolnění dále platí všechna další pravidla jako u základního uvolnění hráče driblinkem.

 

 

PŘIHRÁVKA ZA ZÁDY – 2 body

 

Body si připisuje hráč, který na útočné polovině hřiště přihraje svému spoluhráči míč za zády. Přihrávka může být provedena o zem či vzduchem. Nehraje roli, zda se jedná o asistenci či nikoliv. Přihrávka musí být úspěšná a nesmí při ní dojít ke ztrátě míče.

 

 

PŘIHRÁVKA NA ALLEY-OOP – 4 body

 

Body si připisuje hráč, který svému spoluhráči přihraje na úspěšně zakončenou alley-oop smeč splňující pravidla provedení.


 

BLOK – 2 body

 

Body si připisuje hráč, který zablokuje střelu útočícího protihráče. Platný blok je takový, který se zároveň objeví v oficiálních statistikách o utkání.

 

 

KOŠ ZA POLOVINOU HŘIŠTĚ – 4 body

 

Body si připisuje hráč, který zaznamená platný koš dosažený z vlastní poloviny hřiště. Při odrazu ke střele nesmí být ani jednou nohou překročena půlící čára.

 

 

BUZZER BEATER – 5 bodů

 

Body si připisuje hráč, který dosáhne rozhodující střely v utkání do max. 1,5 sekundy zbývající hrací doby. Rozhodující střela je taková, která z vyrovnaného či záporného skóre utkání docílí vítězství pro družstvo střelce.